Matematyka
 
MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Wojciech Babiański , Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Określ, czy funkcja jest jednomianem 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Określ, czy funkcja jest jednomianem

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

Nie jest to jednomian, ponieważ wykładnik potęgi (-1) nie jest liczbą naturalną. 

 

 

 

 

Nie jest to jednomian, ponieważ pierwiastek kwadratowy to potęga 1/2 - nie jest to liczba naturalna.