Matematyka
 
MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Wojciech Babiański , Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

 

Asymptota pionowa ma równanie x=2. 

Asymptota pozioma ma równanie y=3. 

Stąd hiperbola dana jest równaniem:

 

 

Do hiperboli należy punkt (1,1).

 

 

 

 

 

 

Możemy więc zapisać wzór funkcji w postaci kanonicznej:

 

 

 

Dokonajmy przekształceń, aby zapisać wzór w drugiej żądanej postaci:

 

 

 

 

 

 

 

Asymptota pionowa ma równanie x=4.

Asymptota pozioma ma równanie y=-2. 

 

Stąd hiperbola dana jest równaniem:

 

 

Do hiperboli należy punkt (2, 0).

 

 

 

 

 

 

 

Możemy więc zapisać wzór funkcji w postaci kanonicznej:

 

 

 

Dokonajmy przekształceń, aby zapisać wzór w drugiej żądanej postaci: