Historia
 
Wczoraj i dziś 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Rozbicie dzielnicowe narażało Polskę na ciągłe kryzysy wewnętrzne, które wykorzystywały wrogie nam mocarstwa. Skonfliktowane ze sobą księstwa nie były w stanie odpierać nasilających się ataków. W wyniku rozpadu państwa Piastów utraciliśmy Pomorze Zachodnie oraz Śląsk. Największe zagrożenie stanowili jednak Krzyżacy sprowadzeni do ziemi chełmińskiej przez Konrada Mazowieckiego w 1226 roku.