Historia
 
Wczoraj i dziś 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Oceń, jakie znaczenie dla Rzeczypospolitej miało 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oceń, jakie znaczenie dla Rzeczypospolitej miało

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Powstanie Komisji Edukacji Narodowej miało olbrzymie znaczenie dla Rzeczypospolitej. Powołanie pierwszego na świecie ministerstwa oświaty przyczyniło się do wykształcenia młodego pokolenia Polaków w duchu patriotycznym i obywatelskim. Reforma szkolnictwa była bardzo ważnym elementem reformy całego państwa. W nowo tworzonych szkołach wprowadzono obowiązkowe nauczanie nowych przedmiotów: matematyki, historii ojczystej a także nauk przyrodniczych. Nauczyciele zaczęli wykorzystywać w czasie swoich lekcji nowe pomoce naukowe: mapy, ilustracje, globusy. W szkołach KEN wykładano także przedmioty, które przygotowywały przyszłych absolwentów do wykonywania konkretnego zawodu. Zreformowane szkolnictwo wykształciło nowe pokolenie obywateli. W wyniku decyzji podjętych przez KEN utworzono 2 szkoły główne (Koronną w Krakowie oraz Litewską w Wilnie). Doświadczenia KEN przyniosły pozytywne efekty w organizacji oświaty w Księstwie Warszawskim oraz Królestwie Polskim do 1831 roku.