Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Rzeczpospolita i jej mieszkańcy 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Rzeczpospolita i jej mieszkańcy

Praca z mapą Zadanie

1. Pokaż terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów .

- Granice Rzeczypospolitej Obojga Narodów zaznaczono na mapie kolorem czerwonym.

2. Podaj nazwę miasta, w którym w 1569 roku zawarto unię polsko - litewską .

- Lublin

3. Wskaż ziemie zmajdujące się we wspólnym władaniu Polski i Litwy .

- Inflanty