Historia
 
Wczoraj i dziś 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Wymień prawa i obowiązki szlachty. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wymień prawa i obowiązki szlachty.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Prawa szlachty:

 • posiadanie oraz korzystanie z licznych szlacheckich przywilejów
 • posiadanie odrębnego statusu prawnego
 • prawo do posiadania własnej ziemi oraz nienaruszalności majątku
 • prawo do posiadania herbu
 • uchwalanie nowych praw
 • ustanawianie podatków
 • decydowanie o polityce zagranicznej 
 • polska szlachta miała decydujący wpływ na najważniejsze sprawy w państwie

Obowiązki szlachty:

 • obowiązkowa służba wojskowa - udział w pospolitym ruszeniu;
 • podział posiadanego majątku - w Rzeczypospolitej szlacheckiej dzielenie ziemi między spadkobierców prowadziło do przekształcania uboższej szlachty w szlachtę zagrodową;
 • udział w życiu politycznym kraju - przede wszystkim w sejmikach, sejmie walnym i w sądach;
 • obowiązek płacenia podatków;