Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 6. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
W dawnej Polsce sypkie towary odmierzano w jednostkach ... 4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii

a) Korzec traktujemy jako całość. 

1 / 4 korca to ćwiertnia. 

1 / 8 ćwiertni (czyli 1 / 8 z 1 / 4 ) to garniec. 
 

Garniec to 1 / 32 korca. 

b) Garniec to  1 / 32  korca, czyli w jednym korcu mieszczą się 32 garnce. 


c) Garniec to 1 / 8 ćwiertni (informację podano w podręczniku). 


d) Garniec to 1 / 8 ćwiertni, czyli w jednej ćwiertni mieści się 8 garnców. 


e) Kwarta to 1 / 4 garnca, a garniec to 1 / 8 ćwiertni, czyli kwadrta to  1 / 4  z  1 / 8  ćwiertni. 
 

Kwarta to  1 / 32  ćwiertni. 


f) Kwarta to  1 / 32  ćwiertni, czyli w ćwiertni mieszczą się 32 kwarty.