Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Uzupełnij obliczenia. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 
 


 
 


   

Zauważmy na prostszym przykładzie jak rozwiązać zadanie. 
  

Przez jaką liczbę należy podzielić 10 aby otrzymać 5? 
   

Liczbę 10 należy podzielić przez 2 aby otrzymać 5. 

Żeby dowiedzieć przez jaką liczbę należy podzielić 10 aby uzyskać 5 zauważmy, że wystarczy 10 podzielić przez 5. 
  

Czyli liczbę 10 należy podzielić przez 2. 

Zatem:

 


Mamy więc:
 

 


 

 


Mamy więc:
 
 


 

     

Zauważmy na prostszym przykładzie jak rozwiązać zadanie. 
   

Jaką liczbę należy podzielić przez 5 aby otrzymać 2? 
    

Liczbę 10 należy podzielić przez 5 aby otrzymać 2. 

Żeby dowiedzieć jaką liczbę należy podzielić przez 5 aby uzyskać 2 zauważmy, że wystarczy 5 pomnożyć razy 2. 
  

Czyli liczbę 10 należy podzielić przez 5 aby otrzymać 2. 

Zatem:

 


Mamy więc:
 
    


 

 


Mamy więc:
`\ \ \ 4:2 2/3=1 1/2`