Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 6. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu ... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu ...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Sześcian ma sześć ścian będących kwadratami. 

Jego pole powierzchni całkowitej obliczamy ze wzoru:
 
gdzie a to długość krawędzi sześcianu


Krawędź sześcianu ma długość 2 2 / 3 dm. 

Pole powerzchni całkowitej tego sześcianu to:
 

 

Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 42 2 / 3 dm 2 .