Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Na podstawie podanych informacji ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Na podstawie podanych informacji ...

1 Zadanie

  W 10 ciągu Fareya mianowniki ułamków będa nie większe od 10.

   Ułamki w szóstym ciągu Fareya wygladać będą następująco:

 

Sposób konstrukcji:


   

Poruszamy się dwukrotnie w stronę prawą (strona prawa odpowiada liczbie 1) i raz w stronę lewą (strona lewa odpowiada liczbie 0). 


 

Cała nuta to całość, czyli 1

Pół nuta, to połowa całej nuty, czyli 1 / 2 ∙  1 =   1 / 2
Dwie półnuty tworzą całą nutę, tak jak 1 / 2 + 1 / 2 =1. 

Ćwierć nuta to połowa półnuty, czyli  1 / 2 ∙  1 / 2 1 / 4 .
Dwie ćwierć nuty dają półnutę, tak jak  1 / 4 + 1 / 4 = 1 / 2 .

Ósemka to połowa ćwierć nuty, czyli  1 / 2 ∙  1 / 1 / 8
Dwie ósemki dają ćwierć nutę, tak jak  1 / 8 + 1 / 8 = 1 / 4 .

Szesnastka  to połowa ósemki, czyli  1 / 2 ∙  1 / 1 / 16
Dwie szesnastki dają ósemkę, tak jak  1 / 16 + 1 / 16 = 1 / 8 .