Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Na podstawie podanych informacji ... 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na podstawie podanych informacji ...

1 Zadanie

 

Woda zamarz w 0 º C, 32 º F oraz 273 º K. 

Woda wrze w 100 º C, 212 º F oraz 373 º K. 

 

 

Najniższa zanotowana temperatura w lutym wynosiła -41 º C.

Najniższa zanotowana temperatura w marcu wynosiła -31 º C.

Temperatura w lutym była o 10 º C niższa niż w marcu.

 

 

Obliczmy różnicę temperatur w poszczególnych miesiącach:

styczeń: 58 º C

luty:62 º C

marzec:57 º C

kwiecień: 45 º C

maj: 42 º C

czerwiec:40 º C

lipiec:39,3 º C

sierpień:39,1 º C

wrzesień:41 º C

październik: 43 º C

listopad:48 º C

grudzień:50 º C

Najwyższa różnica pomiędzy największą, a najmniejszą temperaturą była w lutym i wynosiła 62 º C.