Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeanalizujmy podobne przykłady:

 

 

 

 

 

 

Wniosek:

a - dowolna liczba dodatnia

 

oraz