Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Prostopadłościenna kasetka ma wymiary ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wymiary prostopadłosciennej kasetki to: 2 / 5 dm x 2 / 3 dm x 1,4 dm.

a) Obliczamy sumę długości wszystkich krawędzi  (prostopadłościan składa się z 4 krawędzi o długości 2 / 5 dm, 4 krawędzi o długości 2 / 3 dm oraz 4 krawędzi o długości 1,4 dm).

 

 

Odp: Suma długości wszystkich krawędzi wynosi 9 13 / 15 dm.

 

b) Największa ściana kasetki ma wymiary  2 / 3  dm x 1,4 dm. Wymiary najmniejszej ściany to  2 / 5  dm x  2 / 3  dm.

Obliczmy pole największej ściany:

 

Obliczmy pole najmniejszej ściany:

 

Obliczmy różnicę między polem ściany największej i polem ściany najmniejszej:

 

Odp: Pole największej ściany jest o  2 / 3  dm 2 większe od pola najmniejszej ściany.