Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
W podanym wyrażeniu zastąp ... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 

 

 

Zastępujemy ułamki i liczby mieszane równymi im liczbami dziesiętnymi:

`2,5+3,2:0,32+0,25=2,5+320:32+0,25=2,5+10+0,25=12,5+0,25=12,75`  

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"b)"\ 10,5: 1 3/4-2,42:22/25`  

`1 3/4=1 75/100=1,75`  

`22/25=88/100=0,88`  

Zastępujemy ułamki i liczby mieszane równymi im liczbami dziesiętnymi:

`10,5:1,75-2,42:0,88=1050:175-242:88=6-2,75=3,25`  

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"c)"\ 6:1 1/4+2,2:11/50`  

`1 1/4=1 25/100=1,25`  

`11/50=22/100=0,22`  

Zastępujemy ułamki i liczby mieszane równymi im liczbami dziesiętnymi:

`6:1,25+2,2:0,22=600:125+220:22=4,8+10=14,8`  

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"d)"\ 2,7+1 3/10:0,26- 1/8`  

`1 3/10=1 30/100=1,3`  

`1/8=125/1000=0,125`  

Zastępujemy ułamki i liczby mieszane równymi im liczbami dziesiętnymi:

`2,7+1,3:0,26-0,125=2,7+130:26-0,125=2,7+5-0,125=7,7-0,125=7,575`