Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

a) Odczytujemy z grafów wyniki następujących działań:

 

 

b) Chcemy pokazać, że:

 

Z poprzedniego punktu, wiemy, że:

 

Obliczmy, ile wynosi iloczyn:

 

Stąd:

 

Chcemy pokazać, że:

  

Z poprzedniego punktu, wiemy, że:

  

Obliczmy, ile wynosi iloczyn:

  

Stąd:

 

 

c) Sporządzamy grafy analogiczne do grafów z podręcznika.

Konstrukcja grafu I:

W prawe pole grafu wpisujemy  8 / 9 . Nad górnym łukiem wpisujemy  4, pod dolnym łukiem wpisujemy :4.

W lewym polu grafu wpisujemy liczbę, która pomnożona przez 4 daje  8 / 9 .

Taką liczbą jest  2 / 9 ( 2 / 4 =  8 / 9 ).

Konstrukcja grafu II:

W prawe pole grafu wpisujemy  10 / 11 . Nad górnym łukiem wpisujemy  5, pod dolnym łukiem wpisujemy :5.

W lewym polu grafu wpisujemy liczbę, która pomnożona przez 5 daje  10 / 11 .

Taką liczbą jest  2 / 11  ( 2 / 11  5 =  10 / 11 ).

 

d) Chcemy pokazać, że:

 

Z poprzedniego punktu, wiemy, że:

 

Obliczmy, ile wynosi iloczyn:

 

Stąd:

 

 

Chcemy pokazać, że:

   

Z poprzedniego punktu, wiemy, że:

   

Obliczmy, ile wynosi iloczyn:

   

Stąd:

 

 

e)  Chcemy sprawdzić, czy

  

Z poprzednich punktu, wiemy, że:

 

Obliczmy iloraz prawej strony równania:

 

Stąd:

 

 

Chcemy sprawdzić, czy

   

Z poprzednich punktu, wiemy, że:

  

Obliczmy iloraz prawej strony równania:

 

Stąd: