Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Rzucamy czterokrotnie monetą 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 

Przy czterokrotnym rzucie monetą możemy otrzymać 16 wyników (przy każdym z czterech rzutów możemy uzyskać orła lub reszkę, więc za każdym z czterech razów mamy 2 możliwości). 

 

 

 


 

Zdarzeniu A sprzyja dużo zdarzeń elementarnych, dlatego opiszemy zdarzenie przeciwne i dzięki niemu obliczymy prawdopodobieństwo zdarzenia A. 

  

Wypiszmy zdarzenia sprzyjające zdarzeniu A':

 

Zdarzeniu A' sprzyja tylko jedno zdarzenie elementarne:

 

Obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia A:

 

 

 

 

 

Przy pięciokrotnym rzucie monetą możemy otrzymać 32 wyniki (przy każdym z pięciu rzutów możemy uzyskać orła lub reszkę, więc za każdym z pięciu razy mamy 2 możliwości). 

 

 

 

Zdarzeniu A sprzyja dużo zdarzeń elementarnych, dlatego opiszemy zdarzenie przeciwne i dzięki niemu obliczymy prawdopodobieństwo zdarzenia A. 

 

Wypiszmy zdarzenia sprzyjające zdarzeniu A':

 

Zdarzeniu A' sprzyjają 2 zdarzenia elementarne:

 

Obliczamy prawodpodobieństwo zdarzenia A: