Matematyka
 
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
W urnie znajdują się 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W każdym z trzech rzutów możemy uzyskać trzy wyniki - 1, 2 lub 3. 

Liczba gdy jej ostatnia cyfra jest parzysta. W tym przypadku mamy do dyspozycji wyłącznie cyfry 1, 2, 3, więc liczba będzie parzysta, gdy jej ostatnią cyfrą będzie 2. Mamy 9 możliwości (podkreślono na drzewku):

Te liczby parzyste to: 112, 122, 132, 212, 222, 232, 312, 322, 332.

 

 

Liczba dzieli się przez 6, jeśli dzieli się przez 3 (suma jej cyfr dzieli się przez 3) oraz dzieli się przez 2 (jej ostatnia cyfra jest parzysta). 

Musimy sprawdzić, które z dziewięciu liczb parzystych dzielą się przez 3. 

Wypiszmy sumy cyfr tych liczb, sumy podzielne przez 3 zostaną podkreślone:

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

Możemy otrzymać 3 liczby podzielne przez 3 (są to liczby 132, 222, 312).