Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

 

 

 

 

 

 

 

Obliczamy pracę, jaką włożyłby robot w rozpęddzenie wózka:

`"W"="F"*"s"=50\ "N"*20\ "m"`  

`"W"=1000\ "J"`  

Wiemy, że praca jest równa zmianie energii kinetycznej wózka, możemy więc przekształcić, aby obliczyć maksymalną szybkość:

`"W"=Delta"E"_"k"=("m"*"v"_"x"^2)/2\ \ "/"*2`   

`2*"W"=(strike2*"m"*"v"_"x"^2)/strike2`   

`2*"W"="m"*"v"_"x"^2\ \ \ "/: m"`   

`(2*"W")/"m"=(strike"m"*"v"_"x"^2)/strike"m"`    

  `"v"_"x"^2=(2*"W")/"m"`   

`"v"_"x"=sqrt((2*"W")/"m")`   

 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"v"_"x"=sqrt((2*1\ 000\ "J")/(6\ "kg"))`   

`"v"_"x"~~18,2\ "m"/"s"`   

Widzimy więc, że:

`"v">"v"_"x"`  

Odpowiedź: Nie, maksymalna szybkość wykonana przy takiej masie wózka jest mniejsza niż podana w zadaniu.