Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Oceń, czy możliwe jest... 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 

 

 

 

 

 

 

Obliczamy pracę, jaką włożyłby robot w rozpęddzenie wózka:

 

 

Wiemy, że praca jest równa zmianie energii kinetycznej wózka, możemy więc przekształcić, aby obliczyć maksymalną szybkość:

  

  

  

   

    

  

 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"v"_"x"=sqrt((2*1\ 000\ "J")/(6\ "kg"))`   

`"v"_"x"~~18,2\ "m"/"s"`   

Widzimy więc, że:

`"v">"v"_"x"`  

Odpowiedź: Nie, maksymalna szybkość wykonana przy takiej masie wózka jest mniejsza niż podana w zadaniu.