Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Na wykresie przedstawiono zależność... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Na wykresie przedstawiono zależność...

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

Pracę na wykresie obliczamy jak pole pod wykresem, czyli:

  

Wykres możemy podzielić na pięć części (co 1 m). Obliczamy:

 

 

 

 

 

`"W"_3=200\ "kJ"`  

`"W"_4=1/2*"F"_4*Delta"x"=1/2*(250\ "kJ"+200\ "kJ")*1\ "m"`  

`"W"_4=225\ "kJ"`  

`"W"_4=1/2*"F"_5*Delta"x"=1/2*(200\ "kJ"+200\ "kJ")*1\ "m"`  

`"W"_4=200\ "kJ"`  

Całkowita praca wykonana przez wyciągarkę wynosi:

`"W"="W"_1+"W"_2+"W"_3+"W"_4+"W"_5`  

`"W"=100\ "kJ"+175\ "kJ"+200\ "kJ"+225\ "kJ"+200\ "kJ"`  

`"W"=900\ "kJ"`  

Moc obliczamy ze wzoru:

`"P"="W"/"t"=(900\ "kJ")/(60\ "s")`  

`"P"=15\ "kW"`  

Odpowiedź: Praca wykonana przez silnik wynosiła około 900 kJ, a jego średnia moc 15 kW.