Fizyka
 
Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Na wykresie przedstawiono zależność... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na wykresie przedstawiono zależność...

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

Pracę na wykresie obliczamy jak pole pod wykresem, czyli:

  

Wykres możemy podzielić na pięć części (co 1 m). Obliczamy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowita praca wykonana przez wyciągarkę wynosi:

 

 

 

Moc obliczamy ze wzoru:

 

 

Odpowiedź: Praca wykonana przez silnik wynosiła około 900 kJ, a jego średnia moc 15 kW.