Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

 

 

  

 

 

 

Obliczamy siłę tarcia ze wzoru:

`"T"="f"*"m"*"g"=0,6*800\ "kg"*10\ "m"/"s"^2`  

`"T"=4800\ "N"`  

Odpowiedź: Siła tarcia wynosiła 4800 N.