Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

 

 

`"h"_"k"=3\ "m"`  

`"a"=10\ "m"/"s"^2`  

`"Szukane:"`  

`"h"="?"`  

Wzór na wysokość budynku:

`"h"=("a"*"t"^2)/2`  

Nie wiemy, jaki jest czas, więc przekształcamy wzór na przyspieszenie:

`"a"="v"/"t"\ "/"*"t"`  

`"a"*"t"=("v"*strike"t")/strike"t"`  

`"a"*"t"="v"\ \ "/:a"`  

`(strike"a"*"t")/strike"a"="v"/"a"`  

`"t"="v"/"a"`  

Ten wzór podstawiamy do wzoru na wysokość:

`"h"=(strike"a"*("v"^2/"a"^strike2))/2="v"^2/(2*"a")`  

Podstawiamy dane liczbowe:

`"h"=(20\ "m"/"s")^2/(2*10\ "m"/"s"^2)`  

`"h"=20\ "m"`  

Obliczamy, któe to jest piętro budynku:

`"p"="h"/"h"_"k"=(20 strike"m")/(3\ strike"m")`  

`"p"~~6,7\ `  

Odpowiedź: Monetę wystarczy upuścić z 6 piętra budynku.