Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016
W jednym obwodzie znajdują się... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W jednym obwodzie znajdują się...

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

POŁĄCZENIE SZEREGOWE.  

Opór zastępczy przed dodaniem żarówek wynosi:

 

Wiemy, że żarówki są jednakowe, więc opory również będą jednakowe. Możemy zatem zapisać:

 

Teraz możemy obliczyć wskazanie ampreomierza w takiej sytuacji:

 

Więc:

  

Teraz obliczmy, jaki będzie oprór zastępczy po dodaniu dwóch żarówek (łącznie będzie ich pięć):

`"R"_"z2"="R"+"R"+"R"+"R"+"R"=5*"R"`  

Więc wskazanie amperomierza wyniesie:

`"I"_2="U"/(5*"R")`   

Widzimy, że 

`"I"_1\ >\ "I"_2`  

Odpowiedź: Wskazanie amperomierza w przypadku połączenia szeregowego zmaleje.

  

POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE.

Opór zastępczy przed dodaniem żarówek:

`1/"R"_"z"=1/"R"_1+1/"R"_2+1/"R"_3`  

Wszystkie żarówki są jednakowe, więc:

`1/"R"_"z"=1/"R"+1/"R"+1/"R"=3/"R"`  

`"R"_"z"="R"/3`  

Obliczamy wskazanie amperomierza:

`"I"_1="U"/"R"="U"/("R"/3)="U"*3/"R"`  

`"I"_1=(3*"U")/"R"`  

Teraz obliczamy opór zastępczy po dodaniu żarówek: 

`1/"R"_"z2"=1/"R"+1/"R"+1/"R"+1/"R"+1/"R"=5/"R"`   

`"R"_"z2"="R"/5`   

Wskazanie amperomierza wyniesie:

`"I"_2="U"/"R"_"z2"="R"/("R"/5)="U"*5/"R"`   

`"I"_2=(5*"U")/"R"`  

Widzimy zatem, że:

`"I"_1\ <\ "I"_2`  

Odpowiedź: Wskazanie amperomierza w przypadku połączenia równoległego wzrośnie.