Fizyka
 
Świat fizyki 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016
Przyjrzyj się modelom przedstawionym... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przyjrzyj się modelom przedstawionym...

1 Zadanie

Na pierwszym rysunku 10.30 przedstawiony jest szeregowy sposób łączenia odbiorników. Widać, że prąd płynie przez odbiorniki w jednej linii. Napięcia przechodzące przez poszczególne odbiorniki są różne: U i U 2 . Suma napięć na poszczególnych odbiornikach jest równa napięciu nadanemu przez źródło (baterię): U=U 1 +U 2 .

Na drugim rysunku 10.31 przedstawiony jest równoległy sposób łączenia odbiorników. Prąd, który płynie przez odbiornik rozgałęzia się i osobne strumienie o różnych natężeniach I 1 i I 2 płyną przez odbiorniki. Suma tych natężeń jest równa natężeniu płynącemu przez cały obwód: I = I 1 +I 2 . Z kolei napięcie płynące przez oba odbiorniki jest takie samo, jak napięcie źródła (baterii).