Fizyka
 
Świat fizyki 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016

Wykonując doświadczenie 10.5, odczytujesz...

1 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Przykładowe wyniki pomiarów z podręcznika:

U [V]

I [mA]

P=U I [W]

1,6

130

0,208

Maksymalne wartości tych wielkości:

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalne wartości tych wielkości:

  

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalna i minimalna wartość mocy:

 

 

  

 

 

 

  

 

Różnice między każdą z tych wartości, a wartością mocy obliczoną z pomiaru:

 

  

  

 

 

 

 

 

Wartości mocy uzyskane z pomiarów wraz z niepewnością: