Fizyka
 
Świat fizyki 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016
Odczytaj dwa razy w odstępie... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Odczytaj dwa razy w odstępie...

1 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Podajmy przykładowe wskazanie licznika:

 

 

W ciągu dwóch dni została zużyta energia o wartości:

  

   

Jest ona równa pracy, jaką wykonał prąd elektryczny. 

Na tej podsstawie możemy obliczyć koszt zużytej w ciągu dwóch dni energii (przyjmujemy, że 0,36 zł/kWh):

 

 

 

Wykorzystując ten wynik możemy oszacować koszt zużytej w ciągu miesiąca energii:

 

Odpowiedź: W ciągu dwóch dni zużyto 100 kWh energii. Koszt takiego zużycia wynosi 3,6 zł. Miesięczy koszt zużycia energii oszacowano na 540 zł.