Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016

Wypisujemy dane liczbowe podane w zadaniu:

   

 

  

 

Średnią szybkość obliczymy korzystając z zależności:

 

Gdzie:

 

 

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: