Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016
Oblicz długość równi pochyłej o wysokości h = 7,2 cm, jeśli puszczona z niej.... 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz długość równi pochyłej o wysokości h = 7,2 cm, jeśli puszczona z niej....

2.20 Zadanie
2.21 Zadanie
2.22 Zadanie
2.23 Zadanie
2.24 Zadanie
2.25 Zadanie
2.26 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

Przyjmujemy, że:

 

 

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

 

Drogę zjazdu (długość równi pochyłej) obliczymy korzytając z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej:

 

Przyspieszenie wyznaczymy z wzoru:

 

gdzie F jest siłą wypadkową siły ciężkości i sprężystości, działających na ciało na równi pochyłej, ma wartość:

 

Wówcza porównując oba wzory otrzymujemy, że:

 

 

gdzie korzystając z rysunku i funkcji trygonometrycznych mamy, że:

 

Wówczas przysieszenie będzie mialo postać:

 

Oznacza to, że wzór na drogę będzie miał postać:

 

 

Pierwiastkujemy:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: