Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016
Ciało zsuwa się z równi pochyłej o wysokości h = 80 cm i kącie nachylenia 30.... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Ciało zsuwa się z równi pochyłej o wysokości h = 80 cm i kącie nachylenia 30....

2.20 Zadanie
2.21 Zadanie
2.22 Zadanie
2.23 Zadanie
2.24 Zadanie
2.25 Zadanie
2.26 Zadanie

Wpiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

 

 

Zacznijmy od wyznaczenie przyspieszenie klocka. Korzystamy z wzoru:

Wiemy, że siła wypadkowa F jest wypadkową sił ciężkości i sprężystości, działających na ciało na równi pochylej ma wartość:

 

Wówczas otrzymujemy, że przyspieszenie wynosi:

 

 

Wiemy, że wzór na prędkość w tym ruchu bez prędkości początkowej ma postać:

 

Gdzie czas możemy wyznaczyć korzytając z wzoru na drogę bez prędkości początkowej:

 

gdzie drogę ciała możemy opisać za pomocą funkcji trygonometrycznych:

 

Wówczas wzór na prędkość będzie miała postać:

 

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

Nie zależy od kąta nachylenia, a od długości równi i przyspieszenia z jakim zsuwa się ciało.