Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016
Kaśka, jadąc rowerem pod wiatr bulwarami Wisły, pokonuje trasę.... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Kaśka, jadąc rowerem pod wiatr bulwarami Wisły, pokonuje trasę....

1.47 Zadanie
1.48 Zadanie
1.49 Zadanie
1.50 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

Szybkość Kaśki pod wiatr wynosi:

 

Gdzie v K jest prędkością Kaśki przy bezwietrznej pogodzie, v w jest prędkością wiatru. Szybkość Kaśki z wiatrem wynosi:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

  

  

 

  

Szybkość Kaśki przy bezwietrznej pogodzie oraz szybkość wiatru obliczymy rozwiązując układ równań:   

  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

  

   

`{(v_K = 3,704\ m/s + v_w),(3,704\ m/s + v_w+v_w = 6,67\ m/s\ \ \ \ |-3,704\ m/s):}`   

`{(v_K = 3,704\ m/s + v_w ),( 2v_w = 2,966\ m/s\ \ \ \ |:2):}`    

`{(v_K = 3,704\ m/s + v_w ),( v_w = 1,483\ m/s):}`  

`{(v_K = 3,704\ m/s + 1,483\ m/s ),( v_w = 1,483\ m/s):}`   

`{ (v_K = 5,187\ m/s ),( v_w = 1.483\ m/s ) :}`       

`{(v_K = 5,187 *(0,001\ km)/(1/(3600)\ h)),(),( v_w = 1,483   *(0,001\ km)/(1/(3600)\ h)):}`     

`{(v_K = 18,6732\ (km)/h ),( v_w = 5,3388\ (km)/h):}`  

`{(v_K ~~ 18,7\ (km)/h ),( v_w ~~ 5,3\ (km)/h):}`