Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016

Dwa samochody A i B poruszają się po tej samej prostej z prędkościami...

1.41 Zadanie
1.42 Zadanie
1.43 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystamy z ogólnego równania położenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

 

Wiemy, że oba pojazdy hamują. Pojazd B porusza się przeciwnie do zwrotu osi x. Wówczas otrzymujemy, że:

 

 

Podstawiamy dane do równań pomijając jednostki:

 

     

 

 

Samochody zderzą się jeżeli:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

  

 

 

Zapisujemy równanie od najwyższej do najniższej potęgi zmiennej t:

 

Widzimy, że mamy równanie kwadratowe, którego ogólna postać wygląda nastepująco:

 

Widzimy, że dla naszego przypadku mamy:

 

 

 

 

Badamy deltę:

 

 

 

Otrzymaliśmy, że delta jest mniejsza od zera, czyli nasze równanie nie ma rozwiązań. Oznacza to, że samochody nie zderzą się. W takim przypadku badamy wzajemną odległość ich środków w chwili zatrzymania się. W tym celu zapiszmy równania prędkości dla obu samochodów:

 

   

Wiemy, że samochody zatrzymują się. Oznacza to, że możemy zapisać:

 

 

Wówczas możemy obliczyć współrzędne w jakich będą znajdowały się pojazdy po pięciu sekundach ruchu:

 

  

Odległość ich środków w chwili zatrzymania otrzymamy z zależności:

  

  

 

 

 

  Thumb x t