Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016
Rysunek przedstawia wykres zależności współrzędnej prędkości od czasu dla... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Rysunek przedstawia wykres zależności współrzędnej prędkości od czasu dla...

1.37 Zadanie
1.38 Zadanie

 

Przyspieszenie obliczamy korzystając z wzoru:

 

gdzie Δv jest zmianą prędkości, a Δt jest zmianą czasu. Dla poszczególnych etapów ruchu odczytujemy z wykresu dane:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wówczas zmiany czasu i położenia dla poszczególnych etapów ruchu wynoszą:

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Wówczas otrzymujemy, że przyspieszenie na poszczególnych etapach ruchu wynosi:

 

 

 

 

 

Wówczas wykres przyspieszenia w zależności od czasu ma postać:

 

 

Wiemy, że jeżeli mamy wykres zależności prędkości od czasu to pole pod wykresem jest drogą jaką przebyło ciało w danym czasie. Wykonujemy rysunek pomocniczy i obliczamy drogi przebyte w poszczególnych sekundach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmianę położenia będziemy obliczać korzystając z drogi jaką przebyło ciało. Z wykresu widzimy, że do 5 sekundy ciało porusza się do przodu. Od piątej sekundy ciało cofa się. Oznacza to, że zmiana położenia będzie miała postać:

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wówczas tabela będzie miała postać:

Wykres zależności położenia od czasu będzie miał postać: