Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016
Samochód rusza z punktu P i jedzie z przyspieszeniem o wartości... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Samochód rusza z punktu P i jedzie z przyspieszeniem o wartości...

1.32 Zadanie
1.33 Zadanie
1.34 Zadanie
1.35 Zadanie
1.36 Zadanie

Wypiszmy dane liczbowe podane w zadaniu:

 

 

  

 

 

Wiemy, że drogę jaką przebędzie motocyklista po minięciu punktu P możemy przedstawić jako:

 

Gdzie T jest czasem ruchu motocyklisty. Dla samochodu możemy zapisać, że jego droga wynosi:

 

Jesli motocyklista dogoni samochód to wówczas te drogi będą sobie równe. Możemy wówczas zapisać, że:

 

 

 

 

`at^2+aT^2+2atT-2vT=0`  

Widzimy, że jedyną niewiadomą w naszym równaniu jest czas T po jakim motocykl spotka samochód od chwili minięcia punktu P. Zapiszmy wówczas równanie w kolejności od największej potęgi T.

`aT^2+(2at-2v)T+at^2 = 0`  

Widzimy, że mamy do czynienia z równaniem kwadratowym, którego ogólna postać wygląda następująco:

`ax^2+bx+c=0`  

Gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

`a=a\ \ \ \ _"(współczynnik a w ogólnym równaniu kwadratowym ma wartość przyspieszenia dla naszego przypadku)"`   

`b=2at-2v`  

`c=at^2`  

Szukamy rozwiązań naszego równania kwadratowego poprzez zbadanie delty. Wiemy, że ogólny wzór na deltę ma postać:

`Delta = b^2-4ac`  

Dla naszego przypadku mamy wówczas, że:

`Delta=(2at-2v)^2-4*a*at^2 = 4a^2t^2+4v^2-8atv-4a^2t^2 = 4v^2-8atv`  

`Delta=4v^2-8atv`  

Podstawiamy dane do wzoru:

`Delta=4*(33,33\ m/s)^2 - 8*0,5\ m/s^2*40\ s*33,33\ m/s = 4*1110,89\ m^2/s^2 - 5332,8 m^2/s^2 = 4443,56\ m^2/s^2 -5332,8=-889,24\ m^2/s^2 `  

Oznacza to, że:

`Delta<0`  

Wówczas równanie nie ma rozwiązań, a to znaczy, że nie istnieje czas po jakim motocykl mógłby dogonić samochód. 

 

`b)`  

Korzystamy z podpunktu a). Minimalną wartość prędkości jaką musi mieć motocykl rozpatrzymy z warunku, że wówczas delta musi być równa zero - to znaczy mieć jedno rozwiązanie:

`Delta=0`  

Otrzymujemy, że:

`4v^2-8atv=0\ \ \ \ |+8atv`   

`4v^2=8atv\ \ \ \ |:4v`  

`v=2at`  

gdzie dla naszego przypadku v=v min . Oznacza to, że mamy:

`v_"min" = 2*0,5\ m/s^2*40\ s = 40\ m/s=40*(0,001\ km)/(1/(3600)\ h) = 144\ (km)/h`  

Gdy delta w równaniu kwadratowym jest równa zero to równanie ma jedno rozwiązanie w postaci:

`x=(-b)/(2a)`  

Wówczas dla naszego przypadku mamy, że:

`x=T`  

`b=2at-2v_"min"`   

`a=a`  

Otrzymujemy:

`T=(-(2at-2v_"min"))/(2a)`   

`T=(-2at+2v_"min")/(2a)`   

`T=-t+v_"min"/a`  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`T=-40\ s+(40\ m/s)/(0,5\ m/s^2)= -40\ s+80\ s=40\ s`  

Wiemy jednak, że T jest czasem który minie od przejechania motocyklu przez punkt P do czasu minięcia samochodu. Oznacza to, że całkowity czas ruchu samochodu wynosi:

`t_c=t+T`  

`t_c=40\ s+40\ s=80\ s`     

 

`c)`  

Drogę do chwili spotkania będziemy obliczać korzystając z wzorów zapisanych w podpunkcie a). Wiemy, że:

`s_S=s_M=s=v_min*T`  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`s=40\ m/s*40\ s=1600\ m = 1,6\ km`     

 

`d)`  

Będziemy korzystać z wzorów w podpunkcie a):

`s_M=v_"min"T`   

`s_S=1/2a(t+T)^2`  

Rysujemy wykres: