Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016
Łyżwiarz, jadąc ruchem jednostajnie opóźnionym, przebył aż do.... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

 

 

 

Najpierw korzystamy z wzoru na prędkość:

 

Wiemy, że łyżwiarz porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym oraz po czasie t zatrzymuje się. Możemy wówczas zapisać:

  

Kolejną przydatną informacją jest fakt, że znamy drogę po jakiej zatrzymał się łyżwiarz. Korzystamy z wzoru na drogę:

 

Gdzie dla naszego przypadku wiemy, że łyżwiarz poruszał się ruchem opóźnionym. Oznacza to, że otrzymujemy:

`s=v_0*t-1/2at^2`  

`s=v_0*t-1/2 v_0/t *t^2`  

`s=v_0*t-1/2v_0t`  

`s=1/2v_0*t\ \ \ \ |*2`  

`2s=v_0*t\ \ \ \ |:t`  

`(2s)/t = v_0`  

Zamieniamy stronami:

`v_0=(2s)/t`    

Otrzymaliśmy dwa równania, jedno na przyspieszenie, a drugie na wartość prędkości początkowej. Możemy zapisać, że:

`{(a=v_0/t),(v_0=(2s)/t):}`  

`{(a=((2s)/t)/t),(v_0=(2s)/t):}`  

`{(a=(2s)/t^2),(v_0=(2s)/t):}`  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`{(a=(2*25\ m)/(5\ s)^2),(v_0 = (2*25\ m)/(5\ s)):}`  

`{(a=(50\ m)/(25\ s^2)),(v_0=(50\ m)/(5\ s)):}`  

`{(a=2\ m/s^2),(v_0=10\ m/s):}`