Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016
Pan Zbyszek z Gniezna i pan Roman z Warszawy odległej od Gniezna.... 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Pan Zbyszek z Gniezna i pan Roman z Warszawy odległej od Gniezna....

1.18 Zadanie
1.19 Zadanie
1.20 Zadanie
1.21 Zadanie
1.22 Zadanie
1.23 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

Zapiszmy równania ruchu dla pana Zbyszka i pana Romana. Wiemy, że:

   

 

Oraz, że wektory prędkości dla pana Romana i pana Zbyszka mają przeciwne zwroty. Wówczas możemy zapisać, że:

 

 

Wiemy, że w chwili spotkania współrzędna pana Romana będzie taka sama jak współrzędna pana Zbyszka. Porównując oba równania otrzymamy czas po jakim spotkają się panowie:

 

 

 

 

 

 

Pan Roman spotka pana Zbyszka po półtorej godzinie jazdy. Będzie wówczas godzina:

 

 

Obliczamy w jakiej odległości od Warszawy spotkają się pan Roman z panem Zbyszkiem. Korzystamy z równania ruchu dla pana Romana:

 

Otrzymujemy wówczas:

   

 

Rysujemy wykresy zależności położenia od czasu przyjmując, że pan Zbyszek ma współrzędną zerową.

`x_(0Z)=0\ km`  

`x_(0R)=240\ km`  

Najpierw napiszmy równania ruchu dla tego przypadku:

`x_R(t)= x_(0R)+v_R*t\ \ \ =>\ \ \ x_R(t) = 240\ km - 85\ (km)/h*t`  

`x_Z(t)= x_(0Z)+v_Z*t\ \ \ =>\ \ \ x_Z(t) = 75\ (km)/h*t`  

Wykres będzie miał postać: