Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015

 

 

 

 

 

 

Najpierw możemy obliczyć masę ciała, korzystając ze wzoru na ciężar:

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe:

 

 

Wiemy, że maksymalna energia potencjalna jest równa maksymalnej energii kinetycznej, zatem:

 

Teraz przekształcamy wzór na energię potencjalną, żeby obliczyć wysokość, z jakiej spadł kamień:

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe:

 

 

Odpowiedź: Kamień spadł z wysokości 4 m.