Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015

 

 

  

 

 

Obliczamy gęstość marumru ze wzoru:

`rho="m"/"V"=(13,5\ "g")/(5\ "cm"^3)`  

`rho=2,7 \"g"/"cm"^3`  

Opowiedź: Gęstość marmuru wynosi 2,7 g/cm 3 .