Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015

 

 

 

Ciężar obliczamy ze wzoru:

`"F"_"g"="m"*"g"`  

`"F"_"g"=0,4\ strike"kg"*10\ "N"/strike"kg"`  

`"F"_"g"=4\ "N"`  

`"b)"`  

`"c)"`  

Wektor ma kierunek pionowy i zwrócony jest w dół.