Historia
 
My i historia 4. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Uzupełnij zdania. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Moja najbliższa rodzina nosi nazwisko (wpisz nazwisko swojej rodziny) .

Kilka rodzin wywodzących się od wspólnego przodka tworzy ród .

Nauką, która pomaga poznać korzenie rodu i ustalić stopnie pokrewieństwa między jego członkami, jest genealogia .

Przedmioty i tradycje związane z przeszłością rodziny to pamiątki .