Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz 4.3 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz

1 Zadanie
2 Zadanie
  • Władysław Wygnaniec, dążąc do rozciągnięcia swojej władzy nad całym krajem, wywołał sprzeciw możnych świeckich i duchownych, ale zyskał poparcie młodszych braci - [P], [F]
  • Po usunięciu Władysława Wygnańca z kraju władzę zwierzchnią zgodnie z zasadą senioratu przejął najpierw Bolesław Kędzierzawy, a po nim Mieszko Stary - [P], [F] 
  • Dzięki przywilejom nadanym duchowieństwu w 1180 r. Kazimierz Sprawiedliwy przejął dzielnicę przynależną seniorowi i uprawnienia księcia zwierzchniego - [P] , [F]