Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Zapoznaj się tekstami źródłowym i wykonaj

3 Zadanie
4 Zadanie

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące mapy są prawdziwe. Zaznacz literę "P" przyz zdaniach prawdziwych, a "F" - przy fałszych

  • Pierwszy tekst źródłowy opisuje śmierć sułtana Murada, a drugi - władcy Węgier Władysława Jagiełły - [P], [F]
  • Obydwa teksty opisują śmierć władcy Węgier - [P] , [F].
  • Bitwa, o której mowa w tekstach źródłowych, rozegrała się pod Warną na wybrzeżu Morza Czarnego - [P] , [F]. 
  • Do wydarzeń opisanych w tekstach źródłowych doszło podczas bitwy pod Nikopolis - [P], [F] .
  • Zarówno kronikarz turecki, jak i Filip Kallimach opisali śmierć króla Władysława III zwanego Warneńczykiem - [P] , [F].