Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj

1 Zadanie
2 Zadanie

a) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą (...)

W tekście mowa jest o 

A. wielkim mistrzu.

B. królu Władysławie Jagielle.

C. rycerzu Zawiszy Czarnym. 

D. wielkim księciu Witoldzie

Cyt. W mitrze książęcej i ciemnoczerwonej szacie, na ogromnym koniu, porzuciwszy wodze, podnosząc tarczę i miecz (...).

b) Oceń, które z poniższych zdań dotyczących postaci opisanych (...)

  • Postać opisana w tekście źródłowym została przedstawiona na drugim planie obrazu Jana Matejki.
  • Opisany w tekście rycerz stanowi centralną postać dzieła Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem - zaznacz [P] - zdanie prawdziwe .