Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Zapoznaj się z fragmentem kroniki Jana

3 Zadanie
4 Zadanie

Wydarzenie opisane w tekście rozegrały się 


A.

przed bitwą pod Grunwaldem,

ponieważ

odnoszą się

do oceny

  1. przyczyn wybuchu wojny polsko - krzyżackiej.

  2. skutków klęski Krzyżaków w wojnie z Polską .

  3. wpływu doradców królewskich na prowadzenie działań wojennych.

B.

po bitwie pod Grunwaldem