Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj 3.89 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj

1 Zadanie
2 Zadanie

a) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące mapy są prawdziwe. Zaznacz literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" przy fałszywych .

  • Siły polskie skoncentrowały się na Mazowszu, by po przeprawieniu się przez Wisłę uderzyć od południa na państwo krzyżackie - [P] - PRAWDA , [F].
  • Po pokonaniu sił zakonnych pod Grunwaldem wojska polskie najpierw pokonały wrogów pod Koronowem, a następnie uderzyły na stolicę państwa krzyżackiego - [P], [F] - FAŁSZ .
  • Na mocy postanowień pokoju toruńskiego większe terytorium odzyskała Litwa niż Polska - [P] - PRAWDA , [F]. 

Na mocy pokoju toruńskiego do Polski powróciła ziemia dobrzyńska. Litwa odzyskała Żumudź (do końca życia Witolda). 

b) Kolorem czerwonym zaznaczono na mapie trasę przemarszu wojsk polsko - litewskich w 1410 r., natomiast kolorem niebieskim - sił krzyżackich

c) Żółtymi ukośnymi kreskami zaznaczono ziemie odzyskane przez Polskę i Litwę w wyniku pokoju toruńskiego zawartego w 1411 r.

To:

  • Żmudź;
  • Ziemia Dobrzyńska oraz Zawkrze;