Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj

3 Zadanie
4 Zadanie

a) Podaj nazwy przedstawionych na ilustracji znaków herbowych

1. - Orzeł Biały w złotej koronie - znak herbowy państwa polskiego;

2. - Pogoń - herb Wielkiego Księstwa Litewskiego;

b) Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

Przedstawiony na ilustracji herb powstał w 

A. pierwszej połowie XIV w. 

B. drugiej połowie XIV w. 

C. pierwszej połowie XV w. 

D. drugiej połowie XV w.