Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Zapoznaj się z drzewem genealogicznym ze s. 128 4.3 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Zapoznaj się z drzewem genealogicznym ze s. 128

3 Zadanie
4 Zadanie

a) Oceń, które z poniższych zdań dotyczących drzewa genealogicznego i tekstu jest prawdziwe. Zaznacz "P" przy zdaniu prawdziwym

  • Na mocy porozumienia polsko - węgierskiego następcą Kazimierza Wielkiego został jego siostrzeniec Ludwik - zaznacz [P] PRAWDA .
  • Wszystkie ustalenia porozumienia polsko - węgierskiego dotyczące następstwa tronu zostały dotrzymane. 
  • W myśl porozumienia polska szlachta była winna posłuszeństwo królowi węgierskiemu i jego potomkom bez względu na płeć.

b) Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

Król Węgier zobowiązał się, że po ewentualnym objęciu polskiego tronu odzyska 

A. Prusy.

B. Śląsk.

C. Pomorze.

D. Litwę.

Kolorem czerwonym na drzewie genealogicznym została oznaczona dynastia

UWAGA! Błąd w ćwiczeniu ! Chodzi o drzewo genealogiczne ze stron 126 - 127! 

A. Andegawenów

Na drzewie genealogicznym zaznaczono władców wywodzących się z dynastii Andegawenów: Karola Roberta, Ludwika Węgierskiego oraz Jadwigę

B. Jagiellonów

C. Przemyślidów

D. Piastów