Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Zapoznaj się z osią czasów i wykonaj polecenia 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zapoznaj się z osią czasów i wykonaj polecenia

1 Zadanie
2 Zadanie

Do upowszechnienia się gotyku w Polsce doszło w wieku zaznaczonym na osi cyfrą

A. 4.

B. 5. 

C. 3.

D. 2. 

Początki stylu romańskiego w architekturze i sztuce datuje się na wiek X, zaznaczony na osi cyfrą 

A. 2.

B. 1 .

C. 3. 

D. 4. 

W okresie oznaczonym na osi cyfrą 5. doszło w do

A. rozkwitu stylu romańskiego na świecie.

B. rozkwitu architektury romańskiej w Polsce.

C. pojawienia się stylu gotyckiego w Polsce

D. schyłku gotyku w Polsce.