Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie

1 Zadanie
2 Zadanie

Dokończ zdania. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. lub 3.

Na mocy decyzji soborowych uznano wyższość

A. papieża nad soborem,

B. soboru nad papieżem ,

ponieważ

1. sobór jest w woli Boga jedynym reprezentantem Kościoła .

Cyt. (...) święty synod konstancjański uchwala (...), że (...) reprezentując Kościół katolicki, ma swą władzę bezpośrednio od Chrystusa .

2. biskup Rzymu ma decydujący głos w sprawach wiary.

3. papież jest z woli Boga reprezentantem Kościoła.