Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Oceń, czy poniższe zdania się prawdziwe. Zaznacz 4.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oceń, czy poniższe zdania się prawdziwe. Zaznacz

1 Zadanie
2 Zadanie
  • W XIII w., w celu zwiększenia wysokości plonów uzyskiwanych z uprawy ziemi, zaczęto stosować nowe narzędzia rolnicze, takie jak pług z żelaznym lemieszem i bronę. Zaznacz "P" - PRAWDA.
  • Domostwa chłopskie w średniowieczu były zazwyczaj murowane, jednak dachy kryto słomą. 
  • W wyniku kolonizacji na prawie niemieckim uporządkowano układ przestrzenny wsi, wprowadzając regularną zabudowę i układ pól uprawnych. Zaznacz "P" - PRAWDA.
  • W XIII w. podczas zakładania nowych osad na ziemiach polskich korzystano z wzorców niemieckich. Zaznacz "P"- PRAWDA.