Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Wykonaj polecenie związane z mapą. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wykonaj polecenie związane z mapą.

3 Zadanie

a) Wpisz do tabeli nazwy ziem polskich, nad którymi swoją zwierzchność rozciągali wymienieni poniżej władcy

 

Władcy

Ziemie polskie będące w ich posiadaniu

Henryk IV Probus (1288 - 1290 r.)

Dolny Śląsk, Ziemia Krakowska

Przemysł II (1294 - 1296 r.)

Pomorze Gdańskie, Wielkopolska

Wacław II (1300 - 1305 r.)

Małopolska z Krakowem, Wielkopolska, Kujawy, Pomorze Gdańskie, część Śląska z Opolem, Bytomiem i Cieszynem

Władysław Łokietek (1289 - 1292 r.)

Ziemia Sandomierska, Kujawy

b) Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Żadnemu z władców próbujących zjednoczyć ziemie polskie na przełomie XIII i XIV w. nie udało się narzucić swojej zwierzchność

A. Wielkopolsce.

B. Małopolsce.

C. Mazowszu.

D. Śląskowi .

Największy zasięg terytorialny miało państwo polskie za panowania

A. Henryka IV Probusa.

B. Wacława II .

C. Władysława Łokietka.

D. Przemysła II.

Ziemi krakowskiej nie opanował jedynie 

A. Wacław II.

B. Przemysł II .

C. Władysław Łokietek.

D. Henryk IV Probus.