Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

Łakomczuch wybrałby największy kawałek tortu.

Obliczmy jakie pole powierzchni zajmują wycięte kawałki.

Będziemy korzystać ze wzoru na pole wycinka koła:

 

gdzie r - długość promienia koła, α  - kąt środkowy wyznaczający wycinek koła

 

Rysunek A:

 

     

 

Rysunek B:

 

  

 

Rysunek C:

 

  

 

Rysunek D:

 

  

 

Największą z otrzymanych liczb jest liczba 11 1 / 4 𝜋, czyli łakomczuch wybrałby kawałek tortu z rysunku B.

Odp: B